9 грудня 2022 року в Полтавському інституті економіки і права відбулася щорічна IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні питання філології: теоретична та прикладна лінгвістика».


Відкрив конференцію заступник директора Роман Шаравара. Потім із вітальним словом звернулася завідувачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Наталія Рябокінь, яка зазначила, що «Уже багато років поспіль щорічно в грудні за ініціативою  кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін проводиться наша конференція. Всеукраїнська конференція спрямована на привернення уваги громадськості до актуальних проблем лінгвістики, перекладознавства, методики тощо.

Дозвольте підкреслити важливість Ваших зусиль і Вашої наукової роботи у питаннях лінгвістики в даний надзвичайно складний для усіх українців час. Продуктивної нам роботи, творчих успіхів, безпеки та, безсумнівно, миру, миру нашій Україні!»

На пленарному засіданні виступили:

Олена МАЛЕНКО, д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, із доповіддю «Навчальна комунікація онлайнового повсякдення: сформовані й несформовані компетентності».

Igor PANASIUK, Prof. Dr. (The Jacob-from-Paradise-Academy Gorzów Wielkopolski (Poland), Europe University Viadrina Frankfurt. Experimental Investigation of the internal Structure of the mental Lexicon of the Translator in the process of translation from the psycholinguistic point of view.

Henry SHTERENBERG, Honorary President of World Trade Center Kyiv Professor of International Affairs & Trade Wisconsin International University, USA. Rebuilding Ukraine.

Ірина ДРОЗДОВА, д-р пед. наук, професор, професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, Державний біотехнологічний університет. Навчання професійного мовлення як важлива лінгводидактична проблема

Олеся РАДИШЕВСЬКА, д-р юр. наук, доцент кафедри службового та медичного права Навчально-науковий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, суддя Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду. Особливості підготовки перекладачів в умовах набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі: погляд юриста-практика.

Наталія РЯБОКІНЬ, к. ф. н., доцент, завідувач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна». Медійний дискурс як сфера суспільної комунікації.

Людмила ДАНИЛЮК, к.ф.н., доцент, професор кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права  Університету «Україна» . Мова як соціальне явище, особливості та тенденції розвитку.

Секційні пройшли після пленарного. Перша інтерактивна панель: «Сучасні тенденції розвитку мови та комунікативний аспект мови. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору». Друга інтерактивна панель: «Питання сучасного перекладу та перекладознавства. Проблеми підготовки сучасного фахівця-філолога: перекладача, науковця, викладача, вчителя».

Усіх бажаючих із більше ніж із дев’яти регіонів України було заслухано. Надзвичайно цікаві доповіді принесли вир задоволення усім учасникам конференції. По результатам конференції буде виданий збірник тез та колективна монографія.