Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання

Кафедру створено у 2001 році.

Кафедра є випусковою з підготовки:

  • бакалаврів напряму 016 „Спеціальна освіта”;
  • магістрів за спеціальністю 016 “Спеціальна освіта” (спеціалізація: Адаптивна фізична культура).

Фізична реабілітація (англ.Physical therapy) – це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих.


На сьогодні вже встановлено відповідність між інтернаціональним поняттям «фізична терапія» або «фізіотерапія» та національним «фізична реабілітація». Отже, процес фізичної реабілітації є педагогічним процесом (і протікає за всіма педагогічними принципами), фахівець фізичної реабілітації не є лікарською спеціальністю (як і його іноземні колеги фізичні терапевти або фізіотерапевти), головним засобом впливу на пацієнта є фізична вправа.


Адаптивне фізичне виховання – новий, перспективний напрям у вітчизняній системі освіти і науки, що вивчає аспекти фізичного виховання людей, які мають у результаті різних захворювань або травм порушення життєво важливих функцій організму і пов’язаних з ними обмеження фізичних можливостей.

 


 

Сфера працевлаштування випускників
Зміст діяльності фахівців
Практика здобувачів вищої освіти
Організація навчального процесу
Особливості навчального плану підготовки студентів
Навчально-методична діяльність
Наукова робота
Науково-педагогічний склад
Міжнародна діяльність
Гранти