Навчально-методична діяльність

Професорсько-викладацьким складом кафедри напрацьовано значну навчально-методичну базу з метою забезпечення якісної підготовки фахівців. Відпрацьовано механізми системного характеру викладання професійно-орієнтованих дисциплін, їх структурно-логічна схема. Розроблено методичні матеріали до всіх навчальних дисциплін, постійно модернізуються укладені навчально-методичні комплекси. Значна увага приділяється умовам, змісту та методиці проведення лекційних і лабораторно-практичних занять, навчально-організаційної й виробничих практик з урахуванням вимог, окреслених в ОПП магістрів та бакалаврів спеціальності «Спеціальна освіта». Викладачами кафедри розроблено лекції-презентації з ключових дисциплін із використанням програми Power Point, що дозволяють підвищити інформативну ємність навчального матеріалу.