Навчально-методична діяльність

Професорсько-викладацьким складом кафедри напрацьовано значну навчально-методичну базу з метою забезпечення якісної підготовки фахівців. Відпрацьовано механізми системного характеру викладання професійно-орієнтованих дисциплін, їх структурно-логічна схема. Розроблено методичні матеріали до всіх навчальних дисциплін, постійно модернізуються укладені навчально-методичні комплекси. Значна увага приділяється умовам, змісту та методиці проведення лекційних і лабораторно-практичних занять, навчально-організаційної й виробничих практик з урахуванням вимог, окреслених в ОПП магістрів та бакалаврів спеціальності «Спеціальна освіта». Викладачами кафедри розроблено лекції-презентації з ключових дисциплін із використанням програми Power Point, що дозволяють підвищити інформативну ємність навчального матеріалу.


Портфоліо освітньої програми «Адаптивна фізична культура та реабілітація» (освітній рівень бакалавр)

Портфоліо освітньої програми «Адаптивна фізична культура та реабілітація» (освітній рівень магістр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень бакалавр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень магістр)