Навчальний план

Загальний бюджет часу на вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня на загальної середньої освіти становить 7200 годин (240 кредитів). Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено вивчення 56 навчальних дисциплін (циклу загальної та професійної підготовки). Студентам надано право вибору навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менше як 25% загальної кількості кредитів ECTS.

Загальний бюджет часу на вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня на базі першого (бакалаврського) рівня становить 2700 годин (90 кредитів). Навчальним планом підготовки магістрів передбачено вивчення  навчальних дисциплін (циклу загальної та професійної підготовки).

 

Цикл професійної підготовки бакалавра

Галузь знань 01 «Освіта /Педагогіка», спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

(ОПП – Адаптивна фізична культура та реабілітація)

 • Вступ до спеціальності
 • Біомеханіка
 • Фізіологія людини
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Лікувальна фізична культура
 • Педагогіка
 • Психологія здоров’я та здорового способу життя
 • Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
 • Теорія, технології та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Основи фізичної реабілітації
 • Основи менеджменту та маркетингу в адаптивній фізичній культурі та адаптивному спорті
 • Технології фізкультурно-спортивної діяльності
 • Загальна теорія здоров’я
 • Основи раціонального харчування
 • Реабілітаційні технології
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Діагностика та моніторинг стану здоров’я
 • Фізіологія рухової активності
 • Теорія та організація адаптивної фізичної культури
 • Масаж загальний і самомасаж
 • Адаптивна фізична культура для осіб з порушенням функцій внутрішніх органів та серцево-судинної системи
 • Адаптивна фізична культура для осіб з ураженням опорно-рухового апарату
 • Адаптивна фізична культура для осіб із сенсорними порушеннями
 • Адаптивна фізична культура  для осіб з множинними ураженнями
 • Сучасні фітнес-технології
 • Конкретні методики адаптивної фізичної культури
 • Фізіотерапія
 • Спортивна медицина
 • Адаптивний спорт (спортивна підготовка інвалідів)
 • Курортологія