Організація навчального процесу

Процес професійно-практичної підготовки студентів спеціальності 016 „Спеціальна освіта” (освітньо-професійної програми «Адаптивна фізична культура та реабілітація») з професійно-орієнтованих дисциплін здійснюється на базах лікувальних і реабілітаційно-оздоровчих закладів м. Полтави, зокрема, дитячої міської клінічної лікарні, другої міської клінічної лікарні м. Полтави, центру реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи. На кафедрі фізичної реабілітації та фізичного виховання у процесі викладання медико-біологічних дисциплін активно застосовуються фрейм-технології (к.пед.н., доцент Волошко Л.Б.); лекції з електронно-візуальним супроводом (д.хім.н., професор Сахно Т.В.; д.пед.н., професор Бойко Г.М.); рольові ігри (к фіз.вих, доцент Гета А.В.); проводяться семінари-диспути, круглі (к.і.н., доцент Бойченко Л.Д.).