Науково-педагогічний склад

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найме-нування посади (для сумісників — місце основної роботи, наймену-вання посади) Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Науковий ступінь,шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни
1. Давиденко Ганна Віталіївна Професор кафедри перекладу та іноземних мов Вінницький державний педагогічний університет
імені  Михайла Коцюбинського (диплом  з відзнакою ВН №28098073 від 30.06.2005)

Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)

Кваліфікація: вчитель англійської і німецької мови  та зарубіжної літератури.

Доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (диплом доктора наук ДД №004994 від 15.12.2015).

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу»  (2015 р.)

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04  – «Германські мови» (диплом кандидата наук ДК №058930 від 14.04.2010).

Тема кандидатської дисертації: «Німецька народна побутова казка: тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристики» (2009  р.)

Доцент кафедри іноземної філології (атестат
доцента ДЦ  №039201

від  26.06.2014).

1) Труднощі художнього перекладу (16 год).
2. Грінченко Наталія Олександрівна Доцент кафедри перекладу та іноземних мов 1) Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2004.

Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти, англійська мова і зарубіжна література». Кваліфікація – «Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури».

2) Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2005.

Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти, англійська мова».

Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти. Викладач іноземної мови»

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – «Російська література», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014. Тема дисертації: «Особливості поетики антинігілістичних романів О. Ф. Писемського «Взбаламученное море» і «В водовороте»

 

1) Практика перекладу основної іноземної мови.
3. Данилюк Людмила Всеволодівна Доцент кафедри перекладу та іноземних мов Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1968.

Спеціальність – «Англійська і французька мови».

Кваліфікація – «Учитель англійської і французької мови».

Кандидат філологічних наук зі спеціальності

10.02.04 – «Германські мови».

Тема дисертації:«Структурно-семантичні особливості прийменникових словосполучень староанглійської мови (на прикладі прийменників mid, with, bi)».

1)  Лінгвістичні проблеми сучасного перекладознавства (14 год).
4. Рябокінь Наталія Олександрівна Доцент кафедри перекладу та іноземних мов 1) Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2003.

2) Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2004.

Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».

Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури».

ТА  № 23742798.

3) Полтавський інститут економіки і права 2017. Спеціальність – Філологія (переклад). Кваліфікація – Магістр з перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської, німецької мови. М17 №031816 від 1 березня 2017 р.

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – «Українська мова»

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

Тема дисертації: «Комунікативно-прагматичний і структурно-семантичний потенціал мовленнєвих актів позитивної та негативної реакції», 2015 рік

1) Техніка перекладу ІІ іноземної мови (16 год).

2) Практичний курс ІІ іноземної мови і переклад.

5 Чеботарьова Анастасія Миколаївна Доцент кафедри перекладу та іноземних мов 1) Полтавський державний педагогічний

університет імені В.К. Короленка, 2002.

Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література, зарубіжна література».

Кваліфікація – «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури»

2) Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2003.

Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти, англійська мова».

Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти. Викладач англійської мови».

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – «Російська література».

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2009.

Тема дисертації: «Еволюція ліричного героя в поезії Й. Мандельштама».

1) Актуальні питання перкладознавства (16 год).
6 Рокосовик Наталія Василівна Доцент кафедри перекладу та іноземних мов Ужгородський державний університет 1997 р.

Спеціальність:англійська мова та література.

Кваліфікація:філолог, викладач англійської мови та літератури, Диплом ЛА В С № 007385

1. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Тема дисертації: «Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання»

2. Присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови та літератури, іноземної філології та перекладу

Диплом  АД №002224 від 23 квітня 2019 року

1) Жанрові теорії перекладу (16 год)