Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

Здібності:

 • комунікативні здібності (уміння налагоджувати, установлювати контакти з людьми різного віку, статі, соціального стану і культури);
 • вербальні здібності (уміння зв’язно і чітко викладати свої думки, добре поставлена мова, багатий словниковий запас);
 • високий рівень організаторських здібностей;
 • гарні мнемонічні здатності (гарна пам’ять);
 • гнучкість розумових процесів;
 • високий рівень розподілу уваги (здатність приділяти увагу декільком об’єктам одночасно);
 • здатність швидко приймати рішення в умовах ситуації, що змінюється;
 • здатність підносити матеріал з урахуванням особливостей кожної конкретної аудиторії;
 • фізична і психічна витривалість.

Особистісні якості, інтереси і схильності:

 • увічливість, тактовність;
 • вихованість;
 • спритність;
 • дотепність;
 • енергійність, наполегливість;
 • почуття власного достоїнства;
 • ерудованість;
 • порядність;
 • витриманість.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:

 • замкнутість;
 • агресивність;
 • дратівливість;
 • брутальність, невихованість;
 • неуважність;
 • пасивність;
 • некомунікабельність.