Навчально-методична діяльність

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри напрацьовано значну навчально-методичну базу. Розроблено методичні матеріали до навчальних дисциплін, постійно модернізуються укладені навчально-методичні комплекси.

Значна увага приділяється умовам, змісту та методиці проведення лекційних і лабораторно-практичних занять, навчально-організаційній та виробничій практикам:

  • ознайомча практика;
  • навчальна практика,
  • технологічна практика,
  • стажерська

Портфоліо освітньої програми «Соціальна робота» (освітній рівень бакалавр)

Портфоліо освітньої програми «Соціальна робота» (освітній рівень магістр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень бакалавр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень магістр)