Особливості навчального плану

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни

 • українознавство,
 • українська мова: практична стилістика ділових паперів,
 • іноземна мова (за проф.спрямуванням),
 • філософія,
 • екологія та екологічна етика,
 • інформаційні технології,
 • основи наукових досліджень,
 • вступ до спеціальності,
 • психологія,
 • історія та теорія соціології,
 • психологія особистості,
 • менеджмент

1.2. Дисципліни вільного вибору студентів

 • психологія здоров’я і здоровий спосіб життя,
 • види оздоровчо-реакційної рухової активності,
 • правознавство,
 • оздоровче харчування,
 • деонтологія,
 • іміджелогія,
 • публічне адміністрування у сферах суспільних відносин,
 • політологія,
 • соціальний аудит та інспектування,
 • логіка

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни

 • охорона праці в галузі,
 • інформаційні технології в галузі,
 • педагогіка,
 • історія соціальної роботи,
 • соціальна робота з групами клієнтів,
 • система організацій соціальної сфери,
 • соціальна політика в Україні,
 • теорія і методи соціальної роботи,
 • консультування у соціальній роботі,
 • менеджмент соціальної роботи,
 • ведення професійних документів,
 • практикум з соціальної роботи,
 • технології соціальної роботи в зарубіжних країнах,
 • психологія соціальної роботи,
 • технології соціальної роботи,
 • прикладні методики у соціальній роботі.

2.2. Дисципліни вільного вибору студентів

 • прикладна соціологія,
 • методологія та організація соціологічних досліджень,
 • пенітенціарна педагогіка і психологія,
 • спеціальна педагогіка і спеціальна психологія,
 • демографія,
 • соціальний бізнес,
 • теорія і практика психологічного тренінгу,
 • соціальна профілактика,
 • організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту,
 • менеджмент соціального забезпечення,
 • конфліктологія,
 • правове регулювання соціальних конфліктів,
 • галузеве законодавство в соціальній роботі,
 • право соціального забезпечення,
 • соціальна педагогіка,
 • педагогічний практикум,
 • галузеві соціологічні теорії,
 • історія та теорія соціології,
 • соціологія культури,
 • культура ділового спілкування,
 • вікова психологія,
 • право Європейського Союзу,
 • волонтерство у соціальній роботі,
 • соціальне служіння,
 • соціальне партнерство,
 • соціальна робота на підприємстві,
 • соціологія громадської думки,
 • патопсихологія,
 • соціологія сім’ї та молоді,
 • особливості коуч-проектів у соціальній роботі,
 • соціальна психологія