Посадові обов’язки

Спеціаліст соціальної роботи виконує посадові обов’язки, основними з яких є:

  • володіння основами пенсійної справи, соціального захисту сімей з дітьми, інвалідів, одиноких та інших соціально незахищених громадян;
  • виявлення на підприємствах, у мікрорайонах, селах сімей окремих осіб, які потребують соціально-медичної, юридичної, психолого-педагогічної, матеріальної й інших видів допомоги, охорони морального, фізичного і психічного здоров’я;
  • проведення психолого-педагогічних та юридичних консультацій з питань сім`ї і шлюбу, виховної роботи серед дітей, схильних до правопорушень;
  • виявлення і надання підтримки дітям та дорослим, яким потрібна опіка і піклування, влаштування в лікувальні й навчально-виховні заклади, матеріальна, соціально-побутова та інша допомога;
  • організація громадського захисту неповнолітніх правопорушників, у разі необхідності – за особистої участі;
  • сприяння створенню і діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сім’ї (всиновлення, опікунство, піклування), юнацьких, підліткових, дитячих об’єднань, асоціацій, клубів за інтересами;
  • допомога в організації і здійсненні виховної діяльності інтернатів, притулків для інвалідів, людей похилого віку, бездомних та ін.;
  • участь у соціальній адаптації і реабілітації осіб, які повернулися зі спеціальних навчально-виховних установ і місць позбавлення волі, розв’язанні інших гострих соціальних проблем.