З історії професії

 

Зародження соціальної роботи зарубіжні науковці переважно відносять до кінця ХІХ – початку ХХ ст. (період професіоналізації), а давні віки і середньовіччя розглядають лише як передісторію, для якої характерна лише вузька ділянка соціальної допомоги, спорадична підтримка, природна для людського співжиття взаємодопомога. Хоча такий підхід не є однозначним. Як приклад, укладачі словника соціальної роботи Національної асоціації соціальних працівників США вважають, що така робота здійснюється більше трьох з половиною тисяч років, і розглядають дату виникнення кожної з релігій світу, як знаменні віхи історії соціальної роботи.

Вітчизняні дослідники трактують соціальну роботу не лише в межах „професія-наука”, а й розуміють під нею певну культурно-історичну модель підтримки як архетип (праобраз) всіх наступних систем допомоги і захисту.

В історії соціальної роботи виділяють періоди її виникнення, становлення та розвитку:

1. Допомога і взаємодопомога в архаїчний період східнослов’янської історії (з найдавніших часів до к.IX ст.).

2. Княжа і церковно-монастирська допомога нужденним ( Х – ХІІ ст.).

3. Період церковно-державної допомоги (ХІІІ – п. пол. ХVІІ ст.).

4. Період державної опіки (др. пол. ХVІІ ст. – п. пол. ХІХ ст.).

5. Період державного та приватного соціального захисту (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.).

6. Період державного забезпечення (1917-1991 рр.) (соціальне планування).

7. Період соціальної роботи і незалежній Україні (1991 р. – поч. ХХІ ст.).