Запровадження інноваційних технологій навчання


На кафедрі соціальної роботи у процесі викладання професійно-орієнтованих дисциплін активно застосовуються різні форми групової навчальної діяльності; лекції з електронно-візуальним супроводом; рольові ігри. Викладачами кафедри удосконалюються особистісно орієнтовані технології оцінювання знань студентів, реалізується диференційований підхід до навчання на різних рівнях складності. Застосовуються рейтингова система оцінювання знань, тестування як спосіб вимірювання професійних компетенцій студентів.