Кафедра управління та адміністрування

В.о. завідувача кафедри Черкас Віра Володимирівна

Кафедрою дійснюється підготовка бакалаврів та магістрів спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Фахівець з фінансів вирішує завдання у фінансово-економічній сфері на макро- та мікрорівнях.

Кафедра готує фахівців (бакалаврів і магістрів) для подальшої роботи:

 • у державних фінансових і податкових органах, банках;
 • в інвестиційний фондах, фінансових і страхових компаніях;
 • у біржових, консалтингових і аудиторських структурах та службах:
 • у вищих навчальних закладах.
Особливості навчального плану напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Філософія
 2. Культорологія
 3. Психологія та педагогіка
 4. Політологія
 5. Соціологія
 6. Українська мова
 7. Правознавство
 8. Іноземна мова
 9. Фізичне виховання
 10. Безпека життєдіяльності
 11. Історія України
 12. Університетська освіта

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Політична економія
 2. Макроекономіка
 3. Мікроекономіка
 4. Історія економіки та економічної думки
 5. Математика для економістів
 6. Економіко-математичне моделювання
 7. Статистика
 8. Економічна інформатика
 9. Економіка підприємства
 10. Менеджмент
 11. Маркетинг
 12. Фінанси
 13. Гроші та кредит
 14. Національна економіка
 15. Бухгалтерський облік
 16. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 17. Міжнародна економіка
 18. Регіональна економіка

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Податкова система
 2. Бюджетна система
 3. Місцеві фінанси
 4. Соціальне страхування
 5. Фінансовий аналіз
 6. Страхові послуги
 7. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

Наукова робота

При кафедрі працює наукова школа за напрямками:

 • статистичний метод фінансового аналізу;
 • фінанси та інвестування виробничої сфери народногосподарського комплексу;
 • роль місцевих бюджетів в управлінні соціальними процесами;
 • концептуальні засади розвитку податкового законодавства.

Майбутні фахівці розширюють та поглиблюють свої знання на засіданнях науково-тематичного гуртка, де відбувається формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, сукупність фінансових органів, засади функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Науково-педагогічний склад