Філологія

Cпеціальність 035 Філологія (Переклад)

Галузь знань: 03 „Гуманітарні науки”
Cпеціальність: 035 Філологія (Переклад)
Освітній рівень: Бакалавр, магістр
Кваліфікація: – бакалавр із перекладу (англійська, німецька мови); – магістр із перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов
Узагальнений об’єкт діяльності: філологічно-перекладацька практика
Форми навчання: денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки (бакалавр); 1,5 роки (магістр)