Спеціальна освіта (спеціалізація “Адаптивна фізична культура та реабілітація”)

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

Спеціалізація “Адаптивна фізична культура та реабілітація”

Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»
Cпеціальність: 016 «Спеціальна освіта»
Освітні рівні: бакалавр, магістр
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки
Термін підготовки магістра на базі ОР – бакалавр: 1,5 роки

Для випускників коледжів та училищ – про вступ до баклаврату за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», освітня програма «Адаптивна фізична культура та реабілітація (фізична культура для осіб з відхиленнями у стані здоров’я, у тому числі з інвалідністю)»

Для випускників бакалаврату та осіб, які мають диплом спеціаліста – про вступ до магістратури за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Спеціалізація “Адаптивна фізична культура та реабілітація”

Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»
Cпеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Освітні рівні: бакалавр
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 3 роки

Для випускників медичних коледжів та училищ – про вступ до баклаврату за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»