Спеціальна освіта

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»
Cпеціальність: 016 «Спеціальна освіта»
Освітні рівні: бакалавр, магістр
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки
Термін підготовки магістра на базі ОР – бакалавр: 1,5 роки

Для випускників, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра – про вступ до магістратури за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»

Для випускників коледжів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – про вступ на освітній рівень «Бакалавр» за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітні рівні: бакалавр
Спеціальність: 227 “Фізична терапія, ерготерапія”
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 3 роки 10 місяців

Для випускників медичних коледжів та училищ – про вступ на освітній рівень «Бакалавр» за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»