Інформація про заклад


Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Полтавський інститут економіки і права.

 

Рік заснування: 1999

Загальна кількість здобувачів освіти: понад 700

Полтавський інститут економіки і права – інноваційний заклад вищої освіти, який є територіально відокремленим структурним підрозділом найбільшого в державі приватного закладу освіти – Університету «Україна». Інститут здійснює освітньо-наукову та громадсько-просвітницьку діяльність, орієнтуючись на пріоритети розбудови якісного та інноваційного освітнього простору.

У закладі здійснюється підготовка здобувачів першого бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти зі спеціальностей «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Філологія (переклад)», «Спеціальна освіта», «Соціальна робота». Упродовж більше ніж двадцяти років діяльності інститут підготував понад 12 тисяч фахівців, з них більше 1000 осіб з інвалідністю.

Професорсько-викладацький склад інститут – понад 30 викладачів, з-поміж них – 5 докторів, 20 – кандидатів наук, 5 здобувачів наукових ступенів доктора наук та доктора філософії. Заклад очолює доктор філософії з політичних наук, доцент, дійсний член Всеукраїнської асоціації політичних наук, кавалер ордену княгині Ольги ІІІ ступеня Надія Мякушко.

У закладі функціонує три випускові кафедри: правознавства та фінансів (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Руслан Басенко); соціальної роботи та спеціальної освіти (в. о. завідувача – кандидат політичних наук, доцент Надія Мякушко); філології та соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Наталія Рябокінь).

Викладачі інститут здійснюють активну науково-дослідну діяльність. Утрадиційненим є проведення щорічних міжнародної («Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу») та трьох всеукраїнських («Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу», «Сучасні питання теоретичної та прикладної лінгвістики», «Соціальні практики у фокусі соціальної роботи та спеціальної освіти») науково-практичних конференцій, які багато років поспіль викликають жвавий інтерес серед освітньо-наукової громадськості.

В інституті функціонує кілька наукових шкіл: «Теоретико-концептуальні та практичні аспекти впровадження інституту медіації в правий простір України» (керівник: доктор юридичних наук, професор Сергій Короєд); «Формування сталого розвитку економіки України інструментами фондового ринку» (керівник: кандидат економічних наук, доцент Роман Шаравара); «Актуальні питання соціально-політичного дискурсу в лінгвістиці» (керівник: кандидат філологічних наук, доцент Людмила Данилюк) та інші.

Заклад бере активну участь в організації підвищення кваліфікації державних службовців, фахівців підприємств, установ, працівників місцевого самоврядування. Зокрема діють такі програми курсової підготовки: «Правові та практичні аспекти державної реєстрації актів цивільного стану», «Концептуально-теоретичні, нормативно-правові та організаційно-інституційні аспекти інноваційної професійної діяльності в системі юстиції України», «Стандарти спілкування, супроводу та надання послуг для осіб з інвалідністю», «Правові, економічні та організаційно-інституційні засади інноваційної діяльності ТГ», «Теоретичні та практичні аспекти надання соціальних послуг в Україні» та інші.

Здобувачі освіти інституту беруть активну участь у волонтерській діяльності в місті Полтава, соціальних і просвітницьких ініціативах, спортивному житті.