Правила прийому

Нормативні документи

Вступна кампанія – 2020

Правила прийому до ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2020 році 

ОНОВЛЕНІ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у 2020 році (зі змінами та доповненнями згідно з наказом МОН №591 від 04.05.2020 року)


Додаток №1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток №3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Додаток №4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра

Додаток №5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)