Правила прийому

Нормативні документи

Вступна кампанія – 2019

Умови вступу до ВНЗ України у 2019 році

Наказ МОН України від 11 жовтня 2018 року № 1096 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищох освіти

Наказ МОН України від 10 жовтня 2018 року № 1082 “Про затвердження умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році”

 

Правила прийому до ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

в 2019 році 

Правила прийому до ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2019 році від 28.12.2018 р. (базова структура, мережа територіально відокремлених інститутів і філій включно).doc


Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів (до 2 балів – при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації