Право

Напрям підготовки 081 «Право»

Галузь знань: 08 «Право»
Напрям підготовки:
Cпеціальність:  081 «Право»
Освітні рівні: Бакалавр, Магістр
Кваліфікація (для ОКР-бакалавр): 2429 Юрисконсульт

3423 Інспектор з кадрів

3432 Державний виконавець

3431 Секретар судового засідання

3434.9 Помічник нотаріуса

3435.1 Організатор діловодства (державні установи)

3449 Інспектор державний

Узагальнений об’єкт діяльності: Юридична практика
Діючий нормативний документ: Державний класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457
Форми навчання: Денна, заочна
Терміни підготовки: Бакалавр: 3 р. 10 міс.

Магістр: 1 р. 6 міс.