СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 «Соціальна робота»

Галузь знань: 23 «Соціальна робота»
Cпеціальність: 231 «Соціальна робота»
Освітній рівень: бакалавр, магістр
Кваліфікація: бакалавр/магістр із соціальної роботи
Узагальнений об’єкт діяльності: соціальна сфера в цілому; спеціалізовані державні і недержавні структури, різні форми життєдіяльності людини у відповідних соціокультурних, регіональних і національних умовах, а також різні соціальні вікові, статеві, релігійні і етнічні групи, окремі особи, які потребують соціальної допомоги і захисту
Діючий нормативний документ: Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота», затверджений Наказом МОН України №556, 557 24.04.2019 року
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки

Cтандарт вищої освіти України – бакалавр, спеціальність 231 “Соціальна робота”

Cтандарт вищої освіти України – магістр, спеціальність 231 “Соціальна робота”