Кафедра філології та соціально-гуманітарних дисциплін


Кафедра є випусковою з підготовки:

 • бакалаврів спеціальності 035 „Філологія”;
 • магістрів за спеціальністю 035 “Філологія” (галузь знань 03 „Гуманітарні науки”).

Кафедра філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права готує студентів зі спеціальності “Філологія” (Переклад).

По завершенню бакалаврської програми навчання за спеціальністю Філологія (переклад), студент отримує кваліфікацію бакалавра з перекладу (англійська, німецька мови).

Навчальна програма передбачає ґрунтовні теоретичні і практичні знання з

 • основної мови (англійської),
 • другої іноземної (німецької) та третьої (іспанської, польської, французької) мови,
 • практики письмового та усного перекладу,
 • стилістики І іноземної мови,

вибірковий курс із

 • перекладу спеціальних текстів,
 • термінознавства першої іноземної мови,
 • країнознавства,
 • усного послідовного двостороннього перекладу,
 • історії зарубіжної літератури,
 • методики викладання іноземної мови,
 • сучасної ділової іноземної мови (німецької),
 • основ теорії мовної комунікації,
 • практичного курсу ІІІ іноземної мови,
 • загальної теорії перекладу,
 • історії основної іноземної мови,
 • двостороннього письмового перекладу текстів різних жанрів,
 • порівняльної типології лексики і граматики англійської та української мов.

Тривалість навчання на бакалавраті за спеціальностями Філологія (переклад) – 4 роки, що завершується двома підсумковими атестаціями з першої та другої іноземних мов.

Успішне завершення бакалаврської програми дає можливість продовжити навчання в магістратурі (1,5 роки), яка акредитована та ліцензована для кафедри перекладу та іноземних мов соціально-гуманітарного факультету Полтавського інституту економіки і права.

Усі дисципліни за рінями підготовки «бакалавр» і «магістр» повністю забезпечені підручниками, розробленими професорсько-викладацьким складом кафедри та підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та Британською Радою в Україні.

Кожного року на кафедрі перекладу та іноземних мов викладають фахівці з лінгвістики, методики, творчого письма від Корпусу миру в Україні та освітньої програми Оксфорд класу, уможливлюючи живе спілкування з носіями мови та вивчення річних або семестрових дисциплін за новими закордонними методиками.


Будемо раді вітати талановитих, креативних і цілеспрямованих випускників у нашій дружній родині поціновувачів іноземних мов у 2020 році!!!


Області застосування професійних знань
Специфіка професії перекладача
Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності
Особливості навчального плану підготовки студентів
Навчально-методична діяльність
Наукова робота
Міжнародна діяльність
 Науково-педагогічний склад