Портфоліо освітніх програм та анотації навчальних дисциплін

Портфоліо освітньої програми «Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)» (освітній рівень бакалавр)

Портфоліо освітньої програми «Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)» (освітній рівень магістр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень бакалавр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень магістр)