Для випускників, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра – про вступ до магістратури за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта»
Галузь знань 01 «Освіта /Педагогіка»
Термін навчання в магістратурі – 1 рік 6 місяців
Форма навчання – денна, заочна
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» запрошує Вас на навчання за освітніми програмами

 «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка») для здобуття освітнього ступеня магістр. 

Напрямки діяльності: психолого-педагогічна, корекційно-розвивальна, реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча, профілактична.

Майбутні посади: вчитель-реабілітолог, викладач закладу вищої освіти з корекційної педагогіки та спеціальної психології, вихователь для дітей з вадами мовлення, інтелекту, зору, порушеннями опорно-рухового апарату; методист із спеціальної та інклюзивної освіти; спеціаліст з адаптивної фізичної культури, інструктор з адаптивної фізичної культури, спеціаліст з адаптивної рухової рекреації, адаптолог, сімейний консультант з питань корекційного розвитку дітей з різними психофізичними вадами та ін.

Майбутні місця роботи: заклади освіти (дошкільної, загальної середньої освіти, вищої), заклади з інклюзивним та інтегрованим навчанням, соціально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри, центри розвитку дитини, приватні центри гармонійного розвитку дитини, медичні заклади, заклади соціального захисту населення, Інваспорт, управлінські структури  та ін.

Документи, необхідні при вступі 

За довідками звертатись у приймальну комісію:

м. Полтава, вул. Монастирська 6,

Tелефон (050)404-28-04