Для випускників медичних коледжів та училищ – про вступ на освітній рівень «Бакалавр» за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Галузь знань   22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність  227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Освітня програма    «Фізична терапія, ерготерапія»
Освітній рівень   бакалавр
 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» запрошує на навчання випускників медичних коледжів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (галузь знань 22 «Охорона здоров̓я») для здобуття освітнього ступеня бакалавр (фізичної терапії, ерготерапії).

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» формує інтегральну компетентність випускника: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.

Посади, які можуть обіймати випускники

Після закінчення навчання за освітньою програмою бакалавра фізичної терапії, ерготерапії випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу та може займати відповідну первинну посаду:

3226 – асистент фізичного терапевта або асистент ерготерапевта
3226 – масажист
3226 – масажист спортивний

Майбутні місця роботи: реабілітаційні центри, лікувально-оздоровчі заклади, санаторії, фітнес-центри, спортивні клуби, Інваспорт, приватна практика.

 

Документи, необхідні при вступі

За довідками звертатись у приймальну комісію:
м. Полтава, Монастирська 6,
Tелефон (050)404-28-04