Кафедра фінансів, обліку та аудиту

ПІБ Науковий ступінь Вчене звання Державні відзнаки і нагороди Досвід роботи Перелік дисциплін, які викладає Сфера наукових інтересів
Кафедра фінансів, обліку та аудиту
1. Гапчич Дмитро Миколайович к.е.н. доц. 8 1) Фінансовий менеджмент

2) Бюджетний менеджмент

3) Ринок фінансових послуг

4) Фінансовий ринок

Рейтингова оцінка інститутів та інструментів фондового та фінансового ринку України
2. Черкас Віра Володимирівна 17 1) Податкова система

2) Фінансовий аналіз

3) Банківський менеджмент

4) Аудит

5) Бухгалтерський облік і аудит в банках

Конкурентоспроможність на внутрішньому ринку як елемент фінансово-економічних результатів
3. Туманцова Олена Валеріївна 11 1) Гроші та кредит

2) Бюджетна система

3) Валютно-фінансові розрахунки в ЗЕД

Грошовий обіг в умовах ринкової економіки України
4. Шаравара Роман Іванович к.е.н. доц. 15 1) Інвестування

2) Бізнес-план підприємства

3) Політекономія

4) Макроекономіка

5. Пазущан Анна Василівна 4 1) Фінансовий контролінг

2) Фінанси

3) Фінанси підприємств

4) Фінансова діяльність суб’єкт підприємництва

Контролінг та його роль в управлінні підприємств
6. Дорошенко Андрія Петрович к.е.н. доц. 11 1) Фінанси підприємств різних галузей народного господарства

2) Статистика

Ефективність діяльності підприємств різних організаційно – правових форм
7. Чумак Валентина Дмитрівна к.е.н. доц. 19 1) Фінансова санація та банкрутство підприємств

2) Бухгалтерський облік

Організаційно-економічний механізм банкрутства підприємств
8. Волкова Неля Василівна к.е.н. 8 1) Банківська система

2) Аналіз банківської діяльності

3) Економіка підприємства

4) Менеджмент

5) Маркетинг

Управління розвитком підприємств
9. Безпарточний Максим Григорович к.е.н. доц. 14 1) Кредитно-розрахункове обслуговування підприємств банками

2) Центральний банк і грошово-кредитна політика

Споживчий та банківський ринок