Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання

ПІБ Науковий ступінь Вчене звання Державні відзнаки і нагороди Досвід роботи Перелік дисциплін Сфера
наукових інтересів
Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання
1 Бойко Галина Миколаївна (завідувач кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання) доктор педагогічних наук професор Орден Княгині Ольги ІІ-ІІІ ступенів,

Заслужений тренер України,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України,

Стипендіат Президента України 2007-2017 рр.

27 років Адаптивна фізична культура і спорт інвалідів

Реабілітаційна психологія

Теорія та методика фізичного виховання

Організація та методика масової фізкультури і спорту

Психологічне тестування та психотерапія у фізичній реабілітації та спорті

Теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідів
2 Сахно Тамара Вікторівна доктор хімічних наук старший науковий співробітник 25 років Біохімія та біохімія спорту

Гігієна

Курортологія

Основи наукових досліджень та організація науки

Основи фармакології та допінг-контролю у спорті

Біохімічні основи фізичної працездатності спортсменів

Рекреаційні ресурси та курортологія

3 Гета Алла Володимирівна кандидат наук з фізичного виховання і спорту 19 років Фізкультурно-оздоровчі технології

Біомеханіка

Фізіологічні основи фізичної культури

Біометричні дослідження у фізичній реабілітації

Теорія та методика юнацького спорту та спорту вищих досягнень

Корекція фізичного та психоемоційного стану дітей і підлітків із міопією засобами плавання
4 Бойченко Людмила Дмитрівна кандидат історичних наук 43 роки Історія фізичної культури та спорту

Основи соціальної реабілітації

Вступ до спеціальності

Олімпійський і професійний спорт

Педагогічна та лікарська етика

Виховні технології студентів ВНЗ

Історія розвитку спортивного руху в Україні та світі

5 Вишар Євгенія Василівна 4 роки Біохімія та біохімія спорту (практичні)

Фізіологія людини (практичні)

Фізіологічні основи фізичної культури валеологія

Гігієна (практичні)

Формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутніх фахівців у ВНЗ
6 Волошко Лариса Борисівна кандидат педагогічних наук доцент 24 роки Педагогіка вищої школи з методикою викладання дисциплін у ВНЗ (за професійним спрямуванням)

Фізіологія людини

Основи науково-дослідної роботи та методи досліджень

Валеологія

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та здоров’я людини у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін
7 Шумейко Ігор Анатолійович кандидат медичних наук доцент 30 років Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях

Анатомія та динамічна анатомія

Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату

Основи реаніматології

Мануальна терапія

Теоретичні та практичні аспекти фізичної реабілітації хірургічних хворих
8 Фастовець Марина Миколаївна кандидат медичних наук 16 років Основи патології

Основи медичних знань

Лікувальна фізична культура

Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

Основи догляду за хворими та інвалідами

Фізична реабілітація в педіатрії при різних захворюваннях
9 Пошивайло Вікторія Валентинівна 21 рік Спортивна медицина

Методи фізичної реабілітації (практичні)

Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи (практичні)

Психомоторика

Медичний супровід спортсменів у практиці спортивної медицини
10 Рудич Анатолій Іванович Функціональна діагностика

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи Масаж

Фізична реабілітація дітей і підлітків із ДЦП