Полтавський коледж

Полтавський коледж Університету “Україна”Умови вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році

Наказ МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1377 “Про затвердження умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році”

Умови  прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році 

Перелік спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200


Правила прийому до коледжів ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2018 році від 28.12.2017 р. (Коледж “Освіта”, мережа територіально відокремлених коледжів включно)

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)