Фінанси, банківська справа та страхування

Напрям підготовки 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Напрям підготовки: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
Cпеціальність: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Кваліфікація (для ОКР-бакалавр): бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Узагальнений об’єкт діяльності: область фінансів з питань організації управлінської, планово-економічної та іншої фінансової роботи; цілеспрямована фінансово-економічна,, обліково-економічна, аналітична, організаційно-управлінська та дослідницька діяльність на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності
Діючий нормативний документ: Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», затверджений Наказом МОН України № 1058 від 08.11.2010 року
Форми навчання: денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки
Термін підготовки спеціаліста: 1 рік