Організація навчального процесу

Підготовка юристів спрямована на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення набутих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в правовій, економічній та соціально-культурній сфері, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Особлива увага приділяється кафедрою впровадженню нових інформаційно-освітніх технологій, насамперед, створенню електронних підручників та журналів, які надають змогу реалізувати новий підхід до організації навчання, значно збільшити продуктивність та ефективність праці як педагогів, так і студентів. Постійно проводиться робота з оновлення та адаптації робочих програм до оновленого правового й економічного поля, актуалізація тематики курсових робіт.

Враховуючи сучасні вимоги до організації навчального процесу у вищій школі, викладачі кафедри правознавства поряд із традиційними методами навчання широко використовують інноваційні методики, спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, ефективне формування їх професійних компетенцій.

Діяльність кафедри спрямована на постійне підвищення рівня педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, покращення якісного рівня навчально-методичного забезпечення навчального процесу, реалізацію принципу індивідуального підходу до процесу навчання, застосування новітніх педагогічних технологій.