Особливості навчального плану

План навчального процесу за освітнім рівнем бакалавр передбачає вивчення студентами наступних дисциплін:

1.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
 • Україна в контексті світового розвитку
 •  Українська мова :практична стилістика ділових паперів
 • Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
 • Екологія та екологічна етика
 • Інформаційні технології
 • Основи наукових досліджень
 • Філософія
 1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
 •  Економічна теорія
 •  Соціологія
 •  Психологія спілкування
 •  Соціологія
 • Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин

1.3. Факультативні дисципліни (позакредитні)

 • Фізичне виховання (позакредитно)
 • Комерціалізація стартап проектів
 • Інвалідність і суспільство

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Екологічне право
 • Охорона праці в галузі
 • Інформаційні технології в галузі права
 • Конституційне право України
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Цивільне право
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Господарське право
 • Кримінальний процес
 • Цивільний процес
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне право та право ЄС
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн
 • Криміналістика
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Основи римського приватного права
 • Юридична деонтологія
 • Ознайомча практика
 • Сімейне право
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика 1
 • Виробнича практика 2
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
 •  Адміністративне судочинство
 • Господарський процес
 •  Право соціального захисту
 • Справочинство
 •  Правове регулювання фіскальної діяльності держави
 • Юридична конфліктологія
 •  Земельне право
 •  Логіка для юристів